Nguyễn Quang Trường

30 Tháng Mười, 2018

4 “Hành vi nhỏ nhưng sức mạnh lớn” cha mẹ DO THÁI thường dạy con THƯỜNG DẠY CON

Theo Ingall, bố mẹ Do Thái có một phương pháp đặc biệt để nuôi dạy thành công trẻ em. Đó là dạy trẻ ham học hỏi, […]
30 Tháng Mười, 2018

Một đứa trẻ khỏe mạnh và hạnh phúc là khi nó có được một bữa ăn ngon và một cuốn sách hay để đọc

Những ông bố bà mẹ nghi ngờ khả năng đọc sớm và từ chối dạy bảo con từ nhỏ có bao giờ biết đến những lợi […]
30 Tháng Mười, 2018

Nếu 2 tuổi biết đọc sao phải chờ khi lên 6.

Giai đoạn từ 2-6 tuổi là giai đoạn khởi đầu hun đúc nhân cách một con người, rất nhiều năng lực cơ bản của con người […]
30 Tháng Mười, 2018

Trẻ dưới 6 tuổi không có tư duy Logic.

Tư duy logic là nền tảng của mọi tri thức. Chụp hình thông tin là nền tảng của tư duy logic.   Nếu như tư duy […]