Blog

30 Tháng Mười, 2018

Học cách người NHẬT dạy con 2 tuổi thông minh vượt trội.

Bé yêu mới chập chững biết đi dường như không thể dừng vận động và đó chính là cơ hội để bạn giúp bé tích lũy […]
30 Tháng Mười, 2018

Cha mẹ thông minh mới dạy con thông minh được.

Nhà giáo dục Tony Buzan từng nói: “Cha mẹ thông minh mới dạy con thông minh được”. Vấn đề là thế nào được coi là thông […]
30 Tháng Mười, 2018

GIÁO DỤC CON – cơ hội không đến lần thứ 2

90% các mẹ đang hiểu sai rằng con thông minh hoàn toàn do gen di truyền từ bố mẹ nhưng thực tế là không phải. Khoa […]
30 Tháng Mười, 2018

10 nguyên tắc nền tảng giúp cha mẹ do Thái nuôi dạy con thành thiên tài.

Người Do Thái nổi tiếng là dân tộc có chỉ số thông minh cao nhất thế giới. Bên cạnh yếu tố di truyền, một nguyên nhân […]