Glenn Doman là giáo sư nghiên cứu về giáo dục sớm cho trẻ nhỏ.