Bộ 510 thẻ chữ tiếng Việt có nhiều cách dạy khác nhau, bài viết này hướng tới những người có ít thời gian để dạy con nhưng vẫn đầy đủ theo đúng phương pháp của giáo sư Glenn Doman.

Những nguyên tắc cần nhớ trước khi bắt đầu:

– Dừng việc dạy lại trước khi bé xuất hiện dấu hiệu chán học.
– Lựa chọn không gian dạy thật yên tĩnh, tránh tiếng ồn ào của tivi.
– Lựa chọn thời điểm dạy thích hợp với trẻ, tránh lúc trẻ cáu gắt, đói bụng đòi ăn.
– Mỗi thẻ chỉ nên tráo 1 giây, mỗi lần dạy chỉ dạy một lượt, tránh xoay vòng nhiều lượt gây nhàm chán cho trẻ.
– Luôn khen ngợi trẻ, tỏ ra hài lòng sau mỗi lần dạy dù trẻ chưa tập trung học giúp trẻ cảm thấy thoải mái cho lần học sau.

Thứ tự dạy bộ thẻ:
– Từ đơn -> từ ghép -> cụm từ -> câu
– Dạy từ gần gủi, bé nghe nhiều hằng ngày trước khi dạy các từ lạ với bé.

Các bước dạy bộ thẻ Flashcard tiếng Việt

Bước 1: từ đơn
Ngày đầu tiên: dạy 5 thẻ cùng một chủ đề. Ngày thứ 2: chọn tiếp 5 thẻ của chủ đề đó, nếu hết thì qua chủ đề kế tiếp. Ngày thứ 2 dạy 5 thẻ cũ và 5 thẻ mới. Ngày thứ 3 tương tự, chọn tiếp 5 thẻ mới nữa là 15 thẻ. Ngày thứ 4 dạy 20 thẻ. Ngày thứ 5 dạy 25 thẻ. Ngày thứ 6 bỏ 5 thẻ cũ của ngày thứ nhất và thêm 5 thẻ mới, như vậy ngày thứ 6 vẫn dạy 25 thẻ. Cứ dạy tiếp tục như vậy cho đến hết 210 thẻ từ đơn thì chuyển qua bộ thẻ từ ghép.

Chương trình cụ thể trong 1 ngày:
Buổi sáng: dạy 25 thẻ. Mỗi thẻ tráo 1 lần duy nhất và thời gian tráo là 1 giây. Tráo từ sau ra trước, mắt mẹ nhìn vào chữ nhỏ mặt sau thẻ, mắt trẻ nhìn vào chữ to mặt trước thẻ. Mẹ vừa tráo vừa đọc thật to, rõ chữ ghi trên thẻ (không đọc thêm những từ khác như là: “đây là chữ mẹ” mà chỉ đọc “mẹ“)

Buổi trưa hoặc buổi chiều: đảo thứ tự các thẻ lên, để cho thứ tự các thẻ không trùng với buổi sáng.
Buổi tối: tương tự.
Bước 2: từ ghép
Sau khi dạy xong bộ từ đơn thì chuyển qua dạy tiếp bộ thẻ từ ghép. Trình tự dạy cũng tương tự bộ thẻ từ đơn. Sau khi dạy hết bộ thẻ từ ghép, xoay vòng dạy lại bộ thẻ từ đơn và từ ghép. Dạy xoay vòng 4 lần bộ thẻ từ đơn và từ ghép rồi chuyển qua bước 3.

Bước 3: Cụm từ
Cách tráo thẻ cụm từ cũng giống như cách tráo bộ thẻ từ đơn và từ ghép. Sau khi dạy xong bộ thẻ cụm từ, ta có thể dùng thẻ từ đơn và thẻ từ ghép bày ra trước mặt bé ( trên giường hoặc dưới đất) để ghép thành những cụm từ có nghĩa. Ví dụ: “con thỏ màu trắng”, “cái bàn màu xanh”, “cái ghế cao”

Bước 4: Câu
Cách dạy thẻ câu cũng tương tự. Sau khi dạy xong thẻ câu, ta có thể dùng các thẻ từ đơn, từ ghép, cụm từ, câu để ghép thành những câu ngắn và dài. Tiếp tục dạy đế khi trẻ hiểu được quy luật để có thể tạo ra các câu mới, hấp dẫn. Khi trẻ đã học xong bộ thẻ, chúng ta có thể tự tạo thêm các thẻ mới, lúc này kích thước của thẻ không cần phải to như bộ thẻ chuẩn.

Bước 5: Đọc sách
Chúng ta có thể mua sách về đọc cho trẻ nghe song song với giai đoạn 1 khi dạy bộ thẻ từ đơn. Đến khi trẻ có thể đọc chữ tốt, hãy mua thật nhiều sách để duy trì khả năng đọc của trẻ và tăng cường kiến thức cho trẻ.