Bộ thẻ dạy trẻ thế giới xung quanh dạy cho trẻ nhỏ nhận biết các đồ vật, con vật, hình dạng, màu sắc để mở rộng kiến thức cho trẻ.