Bộ thẻ dot card gồm các chấm và số dùng để dạy cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ học toán về số lượng và logic.