Bộ thẻ kích thích giác quan cho trẻ sơ sinh từ 0 đến 6 tháng tuổi.